کولر گازی اینورتر اجنرال 12000 گرید B

اسپلیت اینورتر اجنرال 12000 گرید B مدل : ASGG12JLCA ظرفیت : 12000 سردوگرم مصرف انرژی : B گارانتی : 5 سال کمپرسور 24 ماه قطعات تهویه نیا

کولر گازی اجنرال 12000 اینورتر سرد مدل ASGG12JLCA OGENERAL

تومان

کولر گازی اسپلیت 12000 اینورتر سرد اجنرال

کد محصول : ASGG12JLCA OGENERAL

گارانتی : ده سال تهویه نیا

شناسه کالا: 2800000166687

کولر گازی اجنرال 30000 اینورتر سرد و گرم مدل ASGG30LFCA OGENERAL

تومان
کولر گازی اسپلیت 30000 اینورتر سرد و گرم اجنرال کد محصول سرد و گرم : ASGG30LFCA OGENERAL گارانتی : ده سال تهویه نیا شناسه کالا: 2800000166687

کولر گازی اجنرال 24000 اینورتر سرد و گرم مدل ASGG24LFCA OGENERAL

تومان
کولر گازی اسپلیت 22000 اینورتر سرد و گرم اجنرال کد محصول سرد و گرم : ASGG22LFCA OGENERAL گارانتی : ده سال تهویه نیا شناسه کالا: 2800000166687

کولر گازی اجنرال 18000 اینورتر سرد و گرم مدل ASGG18LFCA OGENERAL

تومان
کولر گازی اسپلیت 18000 اینورتر سرد و گرم اجنرال کد محصول سرد و گرم : ASGG18LFCA OGENERAL گارانتی : ده سال تهویه نیا شناسه کالا: 2800000166687

کولر گازی اجنرال 12000 اینورتر سرد و گرم مدل ASGG12LECA OGENERAL

تومان
کولر گازی اسپلیت 12000 اینورتر سرد و گرم اجنرال کد محصول سرد و گرم : ASGG12LECA OGENERAL گارانتی : ده سال تهویه نیا شناسه کالا: 2800000166687