کولر گازی ایستاده ال جی 80000 سرد و گرم

تومان
کولر گازی اسپلیت ایستاده 80000 سرد و گرم ال جی کد محصول سرد و گرم : TPH808FLAS LG گارانتی : پنج سال گلدیران شناسه کالا: 2800000166670

کولر گازی ایستاده ال جی 50000 سرد و گرم

تومان
کولر گازی اسپلیت ایستاده 50000 سرد و گرم ال جی کد محصول سرد و گرم : LPH508TCO LG گارانتی : پنج سال گلدیران شناسه کالا: 2800000166670

کولر گازی ایستاده ال جی 48000 اینورتر سرد و گرم

تومان

کولر گازی اسپلیت ایستاده 48000 اینورتر سرد و گرم ال جی

کد محصول سرد و گرم : APW48GTAO LG

گارانتی : پنج سال گلدیران

شناسه کالا: 2800000166670

کولر گازی ایستاده ال جی 24000 اینورتر سرد و گرم

تومان

کولر گازی اسپلیت ایستاده 24000 اینورتر سرد و گرم ال جی

کد محصول سرد و گرم : PV286STQ LG

گارانتی : پنج سال گلدیران

شناسه کالا: 2800000166687