کولر گازی دیواری B تراست 36000 مدل TMSAB-36H410B

60,200,000 تومان
اسپلیت دیواری سردوگرم تراست 36000 مدل : TMSAB-36H410B ظرفیت : 36000 سردوگرم مصرف انرژی :B گارانتی : 5 سال ضمانت کمپرسور و 18 ماه قطعات توانگر اعتماد پاسارگاد

کولر گازی سرد و گرم A تراست 18000 مدل TMSAB-18HT1A

29,100,000 تومان
اسپلیت دیواری سردوگرم تراست 18000 مدل : TMSAB-18HT1A ظرفیت : 18000 سردوگرم مصرف انرژی : A گارانتی : 5 سال ضمانت کمپرسور و 18 ماه قطعات توانگر اعتماد پاسارگاد

کولر گازی تراست 24000 سرد و گرم گرید A مدل TMSAB-24HT1A

41,800,000 تومان
کولر گازی اسپلیت 24000 سرد و گرم تراست کد محصول سرد و گرم : TTSR-24HT1-A TRUST گارانتی : پنج سال توانگر اعتماد پارس

کولر گازی تراست 12000 سرد و گرم گرید A مدل TMSAB-12HT1A

25,800,000 تومان
کولر گازی اسپلیت 12000 سرد و گرم تراست کد محصول سرد و گرم : TTSR-12HT1-A TRUST گارانتی : پنج سال توانگر اعتماد پارس

کولر گازی تراست 9000 سرد و گرم گرید A مدل TMSAB-09HT1A

23,000,000 تومان
کولر گازی اسپلیت 9000 سرد و گرم تراست کد محصول سرد و گرم : TTSR-09HT1-A TRUST گارانتی : پنج سال توانگر اعتماد پارس

کولر گازی دیواری تراست 30000 سرد و گرم گرید A مدل TMSAB-30HT1A

52,800,000 تومان
کولر گازی اسپلیت 30000 سرد و گرم تراست کد محصول سرد و گرم : TTSE-30HT1-A TRUST گارانتی : پنج سال توانگر اعتماد پارس