کولر گازی جی پلاس 30000 اینورتر سرد و گرم

41,860,000 تومان

کولر گازی اسپلیت 30000 اینورتر سرد و گرم جی پلاس

کد محصول سرد و گرم : TM30JN1 GPLUS

گارانتی : پنج سال گلدیران

شناسه کالا: 2800000166649

کولر گازی جی پلاس 24000 اینورتر سرد و گرم

30,084,000 تومان
کولر گازی اسپلیت 24000 اینورتر سرد و گرم جی پلاس کد محصول سرد و گرم : TM24JN1 GPLUS گارانتی : پنج سال گلدیران شناسه کالا: 2800000166649

کولر گازی جی پلاس 18000 اینورتر سرد و گرم

23,828,000 تومان
کولر گازی اسپلیت 18000 اینورتر سرد و گرم جی پلاس کد محصول سرد و گرم : TM18JN1 GPLUS گارانتی : پنج سال گلدیران شناسه کالا: 2800000166649

کولر گازی جی پلاس 12000 اینورتر سرد و گرم

17,848,000 تومان
کولر گازی اسپلیت 12000 اینورتر سرد و گرم جی پلاس کد محصول سرد و گرم : TM12JN1 GPLUS گارانتی : پنج سال گلدیران شناسه کالا: 2800000166649

کولر گازی جی پلاس 9000 اینورتر سرد و گرم

15,916,000 تومان
کولر گازی اسپلیت 9000 اینورتر سرد و گرم جی پلاس کد محصول سرد و گرم : TM9JN1 GPLUS گارانتی : پنج سال گلدیران شناسه کالا: 2800000166649