کولر گازی هایسنس 30000 سرد و گرم مدل HRH-30TQ

42,400,000 تومان
اسپلیت هایسنس سرد و گرم 30000 مدل : HRH-30TQ ظرفیت : 30000 سرد و گرم مصرف انرژی : A گارانتی : 5 سال کمپرسور و 18 ماه قطعات

کولر گازی هایسنس 18000 سرد و گرم مدل HRH-18TQ

28,500,000 تومان
اسپلیت هایسنس سرد و گرم 18000 مدل : HRH-18TQ ظرفیت : 18000 سردوگرم مصرف انرژی : A گارانتی : 5 سال کمپرسور و 18 ماه قطعات

کولر گازی هایسنس 24000 سرد و گرم مدل HRH-24TQ

34,500,000 تومان
اسپلیت هایسنس سرد و گرم 24000 مدل : HRH-24TQ ظرفیت : 24000 سرد و گرم مصرف انرژی : A گارانتی : 5 سال کمپرسور و 18 ماه قطعات

کولر گازی هایسنس 12000 سرد و گرم مدل HRH-12TQ

21,200,000 تومان
اسپلیت هایسنس سرد و گرم 12000 مدل : HRH-12TQ ظرفیت : 12000 سرد و گرم مصرف انرژی : A گارانتی : 5 سال کمپرسور و 18 ماه قطعات