کولر گازی ایستاده گرین 60000

34,320,000 تومان
اسپلیت ایستاده گرین 60000 طرفیت : 60000 مصرف انرژی : B

کولر گازی ایستاده گرین 60000 سرد و گرم

42,728,000 تومان

کولر گازی اسپلیت 60000 ایستاده سرد و گرم گرین

گارانتی : پنج سال پشم شیشه ایران

شناسه کالا: 2800000166670

کولر گازی ایستاده گرین 48000 سرد و گرم

37,680,000 تومان

کولر گازی اسپلیت 48000 ایستاده سرد و گرم گرین

گارانتی : پنج سال پشم شیشه ایران

شناسه کالا: 2800000166670

کولر گازی ایستاده گرین 36000 سرد و گرم

28,485,000 تومان

کولر گازی اسپلیت 36000 ایستاده سرد و گرم گرین

گارانتی : پنج سال پشم شیشه ایران

شناسه کالا: 2800000166670