جت هیتر دوموتوره دوگانه سوز نیرو تهویه البرز مدل 2D-100

تومان

جت هیتر دوگانه سوز دوموتوره مدل 2D-100 نیرو تهویه البرز

مجهز به فیلتر گازوئیل و گاز

قابلیت اتصال کانال فلکسی بل به هیتر

قابلیت کار با سوخت گاز طبیعی و گازوئیل

الکتروموتور الکتروژن یا البرز تک فاز

دارای برد الکترونیک تمام اتوماتیک با تابلو برق ضد آب

جت هیتر دوموتوره دوگانه سوز نیرو تهویه البرز مدل 2DB-100

تومان

جت هیتر دوگانه سوز دوموتوره مدل 2DB-100 نیرو تهویه البرز

دارای باک 100 لیتری

مجهز به فیلتر گازوئیل و گاز

قابلیت اتصال کانال فلکسی بل به هیتر

قابلیت کار با سوخت گاز و گازوئیل

الکتروموتور الکتروژن یا البرز تک فاز

دارای برد الکترونیک تمام اتوماتیک با تابلو برق ضد آب

جت هیتر دوموتوره گازوئیل سوز نیرو تهویه البرز مدل 2LB-100

تومان

جت هیتر گازوئیلی دوموتوره مدل 2LB-100 نیرو تهویه البرز

دارای باک 100 لیتری

مجهز به فیلتر گازوئیل

قابلیت اتصال کانال فلکسی بل به هیتر

قابلیت کار با دو نوع گاز شهری و گاز مایع

الکتروموتور الکتروژن یا البرز تک فاز

دارای برد الکترونیک تمام اتوماتیک با تابلو برق ضد آب

جت هیتر دوموتوره گاز سوز نیرو تهویه البرز مدل 2G-100

تومان

جت هیتر گازی دوموتوره مدل 2G-100 نیرو تهویه البرز

راندمان حرارتی بالا

مجهز به فیلتر گازوئیل

قابلیت اتصال کانال فلکسی بل به هیتر

قابلیت کار با دو نوع گاز شهری و گاز مایع

الکتروموتور الکتروژن یا البرز تک فاز

دارای برد الکترونیک تمام اتوماتیک با تابلو برق ضد آب

جت هیتر دوموتوره گازوئیلی نیرو تهویه البرز مدل 2L-100

تومان
جت هیتر گازوئیل سوز دوموتوره مدل 2L-100 نیرو تهویه البرز راندمان حرارتی بالا مجهز به فیلتر گازوئیل قابلیت اتصال کانال فلکسی بل به هیتر قابلیت نصب ترموستات محیطی الکتروموتور الکتروژن یا البرز تک فاز دارای برد الکترونیک تمام اتوماتیک با تابلو برق ضد آب