جت هیتر دوموتوره دوگانه سوز نیرو تهویه البرز مدل 2ED-120 دودکش دار

تومان

جت هیتر دودکش دار دوموتوره دوگانه سوز مدل 2ED-120 نیرو تهویه البرز

توان حرارتی : 70 هزار کیلوکالری در ساعت

قابلیت نصب ترموستات محیطی

الکتروموتور الکتروژن یا البرز تک فاز

دارای برد الکترونیک تمام اتوماتیک

جت هیتر دوموتوره دوگانه سوز نیرو تهویه البرز مدل 2EDB-120 دودکش دار

تومان

جت هیتر دودکش دار دوموتوره دوگانه سوز مدل 2EDB-120 نیرو تهویه البرز

توان حرارتی : 70 هزار کیلوکالری در ساعت

دارای باک 100 لیتری

قابلیت نصب ترموستات محیطی

الکتروموتور الکتروژن یا البرز تک فاز

دارای برد الکترونیک تمام اتوماتیک

جت هیتر دوموتوره گازوئیلی نیرو تهویه البرز مدل 2ELB-120 دودکش دار

تومان

جت هیتر دودکش دار دوموتوره گازوئیل سوز مدل 2ELB-120 نیرو تهویه البرز

توان حرارتی : 70 هزار کیلوکالری در ساعت

دارای باک 100 لیتری

قابلیت نصب ترموستات محیطی

الکتروموتور الکتروژن یا البرز تک فاز

دارای برد الکترونیک تمام اتوماتیک

جت هیتر دوموتوره گاز سوز نیرو تهویه البرز مدل 2EG-120 دودکش دار

تومان

جت هیتر دودکش دار دوموتوره گازی مدل 2EG-120 نیرو تهویه البرز

توان حرارتی : 70 هزار کیلوکالری در ساعت

راندمان حرارتی بالا

قابلیت نصب ترموستات محیطی

الکتروموتور الکتروژن یا البرز تک فاز

دارای برد الکترونیک تمام اتوماتیک

جت هیتر دوموتوره گازوئیلی نیرو تهویه البرز مدل 2EL-120 دودکش دار

تومان

جت هیتر دودکش دار دوموتوره گازوئیلی مدل 2EL-120 نیرو تهویه البرز

توان حرارتی : 70 هزار کیلوکالری در ساعت

راندمان حرارتی بالا

قابلیت نصب ترموستات محیطی

الکتروموتور الکتروژن یا البرز تک فاز

دارای برد الکترونیک تمام اتوماتیک