جت هیتر دوگانه سوز نیرو تهویه البرز مدل QED-110 دودکش دار

تومان

جت هیتر دودکش دار گازی مدل QED-110 نیرو تهویه البرز

توان حرارتی : 60 هزار کیلوکالری در ساعت

مجهز به فیلتر گاز و گازوئیل

قابلیت کار با گازطبیعی و گازوئیل

قابلیت نصب ترموستات محیطی

الکتروموتور الکتروژن یا البرز تک فاز

دارای برد الکترونیک تمام اتوماتیک

جت هیتر دوگانه سوز نیرو تهویه البرز مدل QEDB-110 دودکش دار

تومان

جت هیتر دودکش دار گازی مدل QEDB-110 نیرو تهویه البرز

توان حرارتی : 60 هزار کیلوکالری در ساعت

مجهز به فیلتر گاز و گازوئیل

گاز و گازوئیل و دوگانه سوز

قابلیت نصب ترموستات محیطی

الکتروموتور الکتروژن یا البرز تک فاز

دارای برد الکترونیک تمام اتوماتیک

جت هیتر گازوئیلی نیرو تهویه البرز مدل QELB-110 دودکش دار

تومان

جت هیتر دودکش دار گازوئیل سوز مدل QELB-110 نیرو تهویه البرز

توان حرارتی : 60 هزار کیلوکالری در ساعت

راندمان حرارتی بالا

مجهز به فیلتر گازوئیل

قابلیت نصب ترموستات محیطی

الکتروموتور الکتروژن یا البرز تک فاز

دارای برد الکترونیک تمام اتوماتیک

جت هیتر گاز سوز نیرو تهویه البرز مدل QEG-110 دودکش دار

تومان

جت هیتر دودکش دار گازی مدل QEG-110 نیرو تهویه البرز

توان حرارتی : 60 هزار کیلوکالری در ساعت

راندمان حرارتی بالا

قابلیت نصب ترموستات محیطی

الکتروموتور الکتروژن یا البرز تک فاز

دارای برد الکترونیک تمام اتوماتیک

جت هیتر گازوئیلی نیرو تهویه البرز مدل QEL-110 دودکش دار

تومان

جت هیتر دودکش دار گازوئیل سوز مدل QEL-110 نیرو تهویه البرز

توان حرارتی : 60 هزار کیلوکالری در ساعت

راندمان حرارتی بالا

مجهز به فیلتر گازوئیل

قابلیت نصب ترموستات محیطی

الکتروموتور الکتروژن یا البرز تک فاز

دارای برد الکترونیک تمام اتوماتیک