جت هیتر گاز سوز نیرو تهویه البرز مدل QG-95

تومان

جت هیتر گاز سوز مدل QG-95 نیرو تهویه البرز

قدرت الکتروموتور : 370W

هوادهی : 6000 متر مکعب در ساعت

قابلیت نصب ترموستات محیطی

استفاده از شیربرقی گاز اروپایی

دارای شعله پخش کن دو مرحله ای

جت هیتر گاز سوز نیرو تهویه البرز مدل QG-125

تومان

جت هیتر گاز سوز مدل QG-125 نیرو تهویه البرز

قدرت الکتروموتور : 750W

هوادهی : 8000 متر مکعب در ساعت

قابلیت نصب ترموستات محیطی

استفاده از شیربرقی گاز اروپایی

دارای شعله پخش کن دو مرحله ای

جت هیتر گاز سوز نیرو تهویه البرز مدل QG-65

تومان

جت هیتر گاز سوز مدل QG-65 نیرو تهویه البرز

قدرت الکتروموتور : 150W

هوادهی : 2300 متر مکعب در ساعت

قابلیت نصب ترموستات محیطی

استفاده از شیربرقی گاز اروپایی

دارای شعله پخش کن دو مرحله ای

جت هیتر گاز سوز نیرو تهویه البرز مدل QG-25

تومان

جت هیتر گاز سوز مدل QG-25 نیرو تهویه البرز

قدرت الکتروموتور : 70W

فضای قابل گرمایش 600-200 متر مکعب

استفاده از شیربرقی گاز اروپایی

طراحی بدون دودکش

راندمان حرارتی بالا